הרשמו לניוזלטר

לקבלת עדכונים על שינויים במערכת שעות, סדנאות ואירועים, ומאמרים חדשים שיוצאים, אנא מלאו את שמכם המלא וכתובת האימייל ותצורפו לרשימת התפוצה. העדכונים נשלחים בתכיפות של פעם בחודש/חודשיים (לפעמים אפילו רק פעם ברבעון). הפרטים שלכם לא יועברו לאף צד שלישי.